KäyttöKäyttö-moduuli tarjoaa visuaalisen käyttöliittymän (HMI) laitoksen operointiin kytkeytymällä laitoksen automaatiojärjestelmään. Käyttöliittymä on suunniteltu vikasietoiseksi ja toimimaan myös kosketusnäytöllä. Sovellusta voidaan käyttää erilaisilla päätelaitteilla ilman asennustarvetta.

Laitos esitetään visuaalisena PI-diagrammina, joka koostuu useista osaprosessikaavioista. Siirtyminen osaprosessista toiseen on tehty helpoksi ja loogiseksi. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, miten laitoksen laitteiden tilat esitetään helppolukuisesti (mittausarvot, värit ja animaatiot). Laitteita ohjataan diagrammin laitteista, niihin liittyvä hälytysrajoja asetellaan tai mittauksen reaaliaikaisia trenditietoja tarkastellaan.Raportointi on osa Käyttö-moduulia ja toteutettu HTML5-tekniikalla.

Raportoinnissa esitetään laitoksen keskeiset avainarvot tuntitasolla keskiarvoina. Tuntidatan ohella, järjestelmässä esitetään minuuttitason raaka mittausdata, päivän keskiarvot, viikon keskiarvot, käytetyn energian ja koostettu tuotantoraportti avainarvoista.

Rivimuotoisen raportoinnin ohella, data voidaan esittää graafisesti viivatrendeinä ja viedä Exceliin jatkokäsittelyyn.

Hyödyt:

» 
Laitoksen prosessidata tallessa 10-vuotta
» Helppokäyttöinen operointikäyttöliittymä toimii usealla päätelaitteella
» Etäkäytettävä ilman etäyhteyksiä
» Laitteisto perustuu pitkän elinkaaren vikasietoiseen palvelinpohjaiseen ratkaisuun
 
» Monipuolinen visuaalinen raportointi
 Seuraa meitä:
© KPA Unicon 2018