Kunnossapito

Management tools


PlantSys Kunnossapidon toteutus on HTML5-pohjainen sovellus, jonka käyttöliittymä skaalautuu niin työaseman näytölle kuin mobiililaitteisiinkin. Kun samaa järjestelmää käytetään kunnossapitotöitä suoritettaessa kuin toimistollakin, varmistetaan reaaliaikaisen tiedon välittyminen kaikille osapuolille.


Kunnossapito perustuu laitoksen laitteiden dokumentaatioon ja niille määriteltyihin sykleissä tapahtuviin huolto-ohjelmiin. Lisäksi kunnossapidon tarve voi syntyä suoraan prosessidatan käyntiaikalaskureista tai hälytyksistä reaaliajassa.

Huolto-ohjelmassa on mahdollista huomioida varaosatarve ja perustaa laitekohtaiset työohjeet aikatauluineen.

Laitoksen suunnitellut seisokit tallennetaan ja huollot asemoituvat automaattisesti suunniteltuihin ajanjaksoihin. Järjestelmä laskee automaattisesti tekniset tunnusluvut.

Huoltotehtävät käsitellään työmääräinkäsittelyn kautta sähköisesti, reaaliaikainen tilanne on kaikkien käyttäjien nähtävillä.

Hyödyt:

» 
Laitoksen dokumentaatio visuaalisesti sähköisessä muodossa. Sähköinen laitekortisto liitetiedostoineen ja esitys panoraamakuvatussa laitosympäristössä
» Täysin digitalisoitu kunnossapitoprosessi – aina ajan tasalla.
» Asentajien tehtävät työjonoissa aikataulutettuna – mahdollisuus kuvata osaamisen kautta käyttäjäryhmät. Esimerkiksi jaottelulla mekaaninen, sähkö ja automaatio
» Varaston hallinta
 
» Useiden laitoksien tuki
 
» Toimii erilaisilla päätelaitteilla – perustuu moderniin pitkän elinkaaren teknologiaan
 


Seuraa meitä:
© KPA Unicon 2018